ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΠΡΩΗΝ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
________________________________________
ΕΚΘΕΣΗ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ.: 210 9924642
FAX.: 210 9911865