ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ / IBAN

ΕΘΝΙΚΗ:156/440180-85,

GR0801101560000015644018085

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:5085-021054-368,

GR6601720850005085021054368

EUROBANK: 0026.0019.51.0200219411,

GR6102600190000510200219411

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΥΓ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.